Historie

Zhe Da Fu Zhong(the high school attached to Zhejiang University) der f?rst hed Mingyuan skolen, blev grundlagt i 1947 af store kunstnere, s? som Feng Zikai og Pan Tianshou etc. fra Mingyuan studiegruppen. Under denne krigstid forventede man at disse ber?mte kunstnere genopbyggede revolutionens vig?r via personlig udvikling og uddannelse. Fra 1959 blev skolen lagt under Zhejiang Universitet og inspireret af Zhejiang Universitets ”s?gen efter sandhed” fandt den sin egne stil i at s?ge efter viden, sandhed, stabilitet, kreativitet, venlighed og sk?nhed. I 1992 blev den omd?bt Hangzhou No15 High School men blev genoptaget under Zhejiang Universitet og styret af ”Educational Authority (Bureau) of Hangzhou City” ( 杭州市教育局)

Baseret p? vores historie har vi to kulturelle kilder; Mingyuan skolen og Zhejiang Universitet og vi sigter efter at danne elevernes personlighed og at tr?ne deres ?nd i at ” s?ge sandheden”. S?ledes er skolens udviklingsstrategi at bygge et moderne gymnasium med en livlig akademisk kultur.

Skolens Campus

Som en af Hangzhous 4 afdelinger er vores smukke campus beliggende i et kerneomr?de af Vest S?ens natursk?nne omr?der. Det er anset som det smukkeste campus og har smukke og stille omgivelser med varierede tr? –og plantesorter over hele campus, hvilket tilbyder det ideelle milj? for l?ring.

Skolens livlige elevklubber

Skolen promoverer samt tilskynder akademiske aktiviteter efter skoletiden som fokuserer p? at give dem en f?lelse af ansvarlighed, moral og sundhed. Den ?rlige kulturuge, kunstuge og sportsuge er store begivenheder for eleverne.

Liges? organiserer eleverne selv over 30 klubber som allerede er velkendte i Hangzhou. Fx blev lederen af astronomiklubben udvalgt til at v?re medlem af den nationale olympiades astronomihold og vandt guldmedalje i Astronomi olympiaden for Asien og Stillehavsomr?det.

Cosplay-klubben vandt desuden krystalguld og bronze i de Internationale Animations-festivals nationale finaler. Andre klubber vokser ligeledes hurtigt, s? som klubben for kinesisk traditionel kultur, cykling samt diverse forretningsklubber.

I forhold til idr?t s? er skolen anset som en af de bedste skoler i Hangzhou til at specialisere sig inden for idr?tsundervisning. Skolen mandlige volleyballhold vandt s?lv i de nationale mesterskaber samt guld i provinsmesterskaberne ligesom de har vundet mesterskaberne i Hangzhou i de 10 sidste ?r.

Endvidere har atletik, orientering, det kvindelige volleyballhold, bordtennis og aerobic –klubberne vundet mange provinsmesterskaber.

I vores fokus p? sundhed organiserer vi desuden klatring samt maraton rundt om s?en. Vores skoles karaktergennemsnit ligger inden for de tre bedste i Hangzhou og l? nummer et sidste ?r.

Curriculum og valgfag

Gymnasieuddannelsen skal ikke kun kvalificere eleverne til de videreg?ende uddannelser, men skal ogs? st?tte skolens objektive faglige m?ls?tning, s?som undervisning i kulturforst?else. Gennem reform og videreudvikling af vores skolecurriculum, efterstr?ber vi at udvikle unikke undervisningsforl?b som inkluderer kombinationen af obligatoriske fag og valgfag, til at udvikle elevernes interkulturelle forst?else.

For at forbedre kvaliteten af undervisning og im?deg? elevernes forskellige og personlige l?ringskurver, udb?d vi allerede i februar 2014 det f?rst differentierede valgfag i engelsk. Forud for andre skoler i Zhejiang provinsen er denne udvikling af elevernes studiekompetencer et vigtigt tiltag i at f?lge retningen udstukket i uddannelsesreformen. Dette tiltag bliver ikke kun hilst velkommen af elever og for?ldre, men anerkendes ogs? i lokalregeringens afdeling for undervisning samt i de offentlige medier s?som 《浙江教育报》(Zhèjiāng Jiàoyù bào Zhejiang Uddannelse)、og 《钱江晚报》QianíJiāng wǎnbào Qianjing Aften Avis).

Skolen vil fremadrettet forts?tte med at reformere og fagstrukturerne, s? der i 2015 er etableret et integreret valgfagssystem som lader den enkelte elev v?lge og sammens?tte fag efter individuelle ?nsker. Skolen udbyder hvert semester mere end 80 forskellige fag, kurser og forl?b, som eleverne frit kan v?lge imellem. Kurser s?som "Spansk", "Karriereplanl?gning" og "Kinesisk The Kunst" har v?ret efterspurgt. I etableringen af et st?rre forl?b om "Kulturen omkring 西湖 (Westlake)" inddrages ressourceomr?der som "Det kinesiske The Museeum" "Sydlig Song Keramik" og "Signetstikkerselskabet Xīlíng(Indgravering)" som giver eleverne muligheden for at deltage i et omfattende undervisningsforl?b med unders?gelses- og problembaseret projektarbejde.

Samarbejde med Zhejiang Universitet

Fordi at skolen f?lger traditionen at ”s?ge sandheden” s?tter skolen stor v?rdi i universitetets r?dgivning. Vi er den f?rste skole som er involveret i et samarbejde mellem gymnasium og universitet. Som et resultat af det, er mere end 50 elever blevet optaget p? Zhu Kezhen instituttet p? Zhejiang Universitet. Et yderligere projekt herunder er samarbejdet mellem tutorer og gymnasieelever, s? de kan dele den viden der kommer fra ber?mte professorer og laboratorier. Skolen afholder desuden en konference om akademisk udveksling for alle ”universitetsgymnasier” i Kina, der med en teoretisk baggrund har til form?l at forbedre undervisningen. For at realisere samarbejdet til fulde har skolen blandt andet designet f?lgende kurser: Internationalt ansvar, international kommunikation, akademisk forskning etc. Med andre ord, s? har eleverne mulighed for at drage nytte af Zhejiang Universitet. Derfor er der nu en t?t forbindelse mellem skolen og universitetet.

L?rere

Dybt inspireret af Zhejiang Universitets kultur, er skolens l?rere altid ivrige for at p?tage sig forskning om uddannelse for at h?jne elevernes motivation. P? nuv?rende tidspunkt har skolen mere end 20 l?rere med en MA-uddannelse. Mere end 60 % af l?rerne er senior-l?rere. Der er t?t p? 50 l?rere som har modtaget priser for udm?rkelse i undervisning, p? b?de kommune -og provinsniveau. Vi har f?rende ledere og nye fremtr?dende unge l?rere og forskere indenfor uddannelsesomr?det.

Det smukke campus og dennes harmoniske atmosf?re kultiverer en demokratisk ?nd og et ligev?rdigt forhold mellem elev og l?rer. L?rerne har s?rlig opm?rksomhed p? elevernes udvikling og behov og spiller en rolle som b?de deres ven og l?rer.

Kombinationen af Vesten og Kina – vision for udveksling

Baseret p? kinesisk kultur er skolen en multinational udvekslingsplatform som s?ger at danne eleverne i et internationalt perspektiv. Ikke alene udbyder skolen valgfag i mange fremmedsprog s? som spansk, tysk og russisk, men har ogs? undervisning i engelsk p? alle niveauer.

Desuden har skolen etableret gode relationer med fortrinlige gymnasier fra USA, England, Tyskland, Japan, Australien og Danmark. Med disse udf?res adskillige aktiviteter samt udvekslingsprogrammer, projektsamarbejde, vidensdeling, ligesom at elever sendes p? studieophold i udlandet.

I samarbejde med det tyske undervisningsministerium har vores skole igangsat projektet ”l?rere guider elever”, som tilbyder s?rligt talentfulde elever at deltage i videnskabelige forskningsaktiviteter i Tyskland.

Takket v?re AYP projektet, kan nogle elever desuden f? muligheden for at studere et ?r i USA. Hvert ?r har Anglo-Chinese-School (uafh?ngig) og Methodist Girls’ School fra Singapore haft dygtige 3’gere p? deres skole i et ?r med fuldt stipendium.